УПИС ПРВАКА

                                                  ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

         4. април  2019.


Од 15. априла 2019. године почиње упис деце рођене у периоду од 1. марта 2012. године
до 28. фебруара 2013. године у први разред Основне школе „ Бранко Радичевић“ Вранеши.
Упис деце као и испитивање пред полазак у први разред вршиће се у матичној школи у
Вранешима.


Приликом уписа детета у школу родитељ/старатељ треба да приложи следећа документа:

Лекарску потврду ( Издаје Дом здравља након систематског прегледа)

Уверење о савладаном припремном предшколском програму

Фотокопију личне карте родитеља или електронски очитану личну карту

Фотокопију здравствене књижице детета

Са наведеним документима, потребно је да се родитељ / старатељ најпре јави секретару
школе, а потом, ради испитивања детета пред полазак у први разред, психологу школе.

Напомена: Родитељи / старатељи могу уверење о савладаном предшколском програму
приложити касније, тј. када буде издато од стране вртића или Основне школе где је дете
похађало припремни предшколски програм.


Унапред се захваљујемо на сарадњи!

                                                                                              Директор школе
Радован Стаменчић