ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ПРВАКА 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД 

Контакт особа у Основној школи „Бранко Радичевић“ – Вранеши, у условима ванредног стања, а у вези са исказивањем интересовања за упис ученика у први разред основне школе, за школску 2020/2021.годину,  је

Весна   Црноглавац, секретар школе

KOНТАКТ ТЕЛЕФОН:     063-656 -280

РАДНИМ ДАНИМА, од 10:00 до 13:00 часова,  до 27.априла.2020. године 

или путем мејла на адресу osvranesi@mts.rs

Поред овога доступна је и он-лине услуга која служи за исказивање интересовања за упис Вашег детета у основну школу, док ће се упис и тестирање детета обавити накнадно. Имајући у виду ванредне околности, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће накнадно одредити датум почетка уписа, о чему ћете бити обавештени и моћи ћете  заказати термин за упис и тестирање. Услуга је доступна од 1. до 30. априла 2020. године.

  Упутство за родитеље: Исказивање интересовања за упис у ОШ