СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

  Kаталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину се налази на следећем линку.

Услед техничких прилагођавања коректорске корекције ће бити извршене у најскоријем временском року.