Календар рада

Обавештење о промени календара образовно-васпитног рада

    Према календару рада школе, пролећни распуст је планиран за период од 13. до 20. априла 2020. године.

    Према обавештењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 601-00-9/2/2020-01 од 26.03.2020. године:

    У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана, када је јавни и међуградски превоз готово укинут, када су прекинути туристички, културни и спортски садржаји, сматрамо да дане предвиђене за пролећни распуст треба искористити за учење и да би прекидање похађања наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван куће.

    У складу са наведеним, дошло је до промене календара која се огледа у следећем:

– од 13. до 16. априла 2020. године (понедељак-четвртак) – настава на даљину према најављеном распореду чесова и друге активности које се планирају за ученике;

– од 17. до 20. априла 2020. године (петак-понедељак) – пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика;

– од 21. априла 2020. године (уторак) – наставак похађања наставе на даљину.