ПРАВИЛА ПОНАШАЊА за родитеље

Поштовани родитељи,

 • Поштујте своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова, термина за пријем родитеља;

 • Поштујте школу као јавну установу и у њу долазите уредни и примерно одевени;

 • Не уносите оружје, алкохол, не пушите у просторијама школе;

 • Редовно пратите понашање, учење и успех свог детета, пратите да ли ученик похађа наставу, односно редовно се информишите о томе;

 • Благовремено – у року од 48 сати, обавестите одељенског старешину о разлозима изостајања ученика са наставе;

 • На време- у року од 8 дана од повратка на наставу, правдајте изостанке ученика;

 • Сарађујте са одељенским старешином и предметним наставницима;

 • ОБАВЕЗА СВАКОГ РОДИТЕЉА ЈЕ ДА:

 • Редовно присуствује родитељским састанцима;

 •  Да своје дете, уколико га доводи у школу, допрати само до школског улаза,  уместо да га прати кроз ходнике или до учионице, чиме ремети рад и ред осталих ученика и запослених;

 • Чува  школску имовину и  имовину свих оних  који у школи уче и раде;

 • Надокнађује  материјалну штету коју дете направи током боравка у школи;

 • Обавести Одељењског старешину и школу сваки пут када има сазнање о насиљу или када примети да се насиље дешава међу ученицима

 • Поштује и примењује  и остале обавезе садржане у Правилима понашања у школи.