Помоћно особље

 

  Презиме и име Радно место Школско место
1. Марковић Бојан Домар-ложач Вранеши
2. Медар Јован Домар-ложач Грачац
3. Петровић Дејан Домар-ложач Подунавци
4. Тошић Зорица Хигијеничар Вранеши
5. Јеринић Чкребо Светлана Хигијеничар Вранеши
6. Ђуровић Весна Хигијеничар Грачац
7. Драгањац Марица Хигијеничар Грачац
8. Петрашиновић Надица Хигијеничар Подунавци
9. Петровић Наташа Хигијеничар Подунавци
10. Николић Горица Хигијеничар Доњи Грачац
11. Милосављевић Радмила Хигијеничар Отроци
12. Бојовић Слађана Хигијеничар Грачац
13. Вуковић Милица Сервирка, хигијеничар Вранеши
14. Мијатовић Мира Сервирка, хигијеничар Подунавци