Школа данас

Подручје Основне школе „Бранко Радичевић“ обухвата три месне заједнице: Вранеши, Грачац и Подунавци. Она се простире углавном са десне стране пута Краљево-Крушевац. Матична школа у Вранешима удаљена је 16km од Врњачке Бање, седишта општине.Школа у Вранешима је у марту 2014.године обележила 100.година рада и постојања. Ова школа се граничи на истоку са Основном школом „Бане Миленковић“ у Новом Селу, а са западне стране подручјем Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Врби.

 

slika-skole-u-vranesima

Основна школа „Бранко Радичевић“ у Вранешима има у свом саставу две осморазредне школе на удаљености у Грачацу 6km, у Подунавцима 2km и две четвороразредне школе у Доњем Грачацу удаљености 4km и Отроцима 8km.

Од 1. јануара 1970. године школа носи назив „Бранко Радичевић“. Данас се у нашој школи наставни процес реализује на површини од 4205m2 школског простора. Настава се одвије у 25 учионица, а ученицима су на располагању и школска библиотека, паметна учионица, три информатичка кабинета, кабинет за ТО, ђачке кухиње са трпезаријама. Ту су и наставничке канцеларије и припреме, а у матичној школи у Вранешима су просторије управе школе. У свих пет школских места заступљено је централно грејање.

 У школи је запослено 66 радника: у разредној настави 16, у предметној 28 наставника, у стручној служби школе 2 радника, а остало особље броји 20 радника.

Стручна заступљеност наставе је 100%. Иако отежано, због физичке одвојености школских места, наставни процес одвија се у складу са планом и програмом. У школи је организован рад неколико секција: драмско – рецитаторске, литерарне, географске, историјске, ликовне, математичке, биолошке, саобраћајне, хор. Пројектом „Отворена врата“ којим је тим ШРП конкурисао код „Светске банке“ школа је обезбедила неопходне уређаје и простор за формирање редакције, захваљујући којој сваке школске године излази лист „Моја школа“.

Спортске активности такође окупљају велики број ученика. Води се рачуна и о здравственом васпитању ученика и то путем предавања о различитим темама (здрава храна, хигијена уста и зуба, болести зависности, ХИВ…) а у сарадњи са Здравственим центром из Врњачке Бање.                    О понашању деце у саобраћају брину се предавачи из Полицијске станице Врњачка Бања.

У складу са наставним планом и програмом организују се и ученичке екскурзије – једнодневне (за ученике од I до VI разреда) и дводневне за ученике VII и VIII разреда.  Сваке године организује се и рекреативна настава за ученике од I до IV разреда.

Ученици наше школе учествују на разним манифестацијама, како локалног (изложбе дечјег ликовног стваралаштва, изложба ускршњих јаја …), тако и ширег карактера (традиционални пролећни крос, обележавање Дечје недеље, смотре рецитатора, сусрети села…).

Школа  обележава  и  многе значајне датуме школску славу Свети Сава, Дан школе 27. марта, Видовдан, Дечију недељу, Дан писмености, Дан матерњег језика и друге.  

Радови ученика наше школе објављују се у ђачким листовима које ученици редовно прате.