Наставно особље

Разредна настава

  Презиме и име Наставни предмет Школско место
1. Митровић Биљана Разредна настава Вранеши
2. Пековић Нена Разредна настава Вранеши
3. Тамбурић Зорица Разредна настава Вранеши
4. Боћанин Ана Разредна настава Грачац
5. Јовановић Наташа Разредна настава Грачац
6.  Перишић Сузана Разредна настава Подунавци  
7.  Марковић Милан Разредна настава Подунавци  
8. Атанасковић Гордана  Разредна настава Подунавци  
9.  Савковић Снежана Разредна настава   Подунавци
10.  Милена Подовац Разредна настава Подунавци
11. Благојевић Велибор Разредна настава Доњи Грачац
12.  Коматина Војислав Разредна настава Отроци
13. Коматина Сузана Разредна настава Отроци

Предметна настава

     Предметна настава

Ред.бр. Презиме и име Наставни предмет Школско место
1. Бажалац Далиборка Српски језик Вранеши
2. Јовановић Борис Српски језик Грачац
3. Дугалић Мирјана Српски језик Подунавци
4. Јеротијевић Јасна Енглески језик Вранеши, Подунавци
5. Мајкић Јелена Енглески језик С. Грачац, Подунавци
6. Миодраговић Марина Енглески језик Вранеши/ Отроци
7. Јеровић Каровић Марина Ликовна култура Вранеши/С. Грачац, Подунавци
8. Обрадовић Ивана Музичка култура Вранеши/ Грачац, Подунавци
9.  Савић Радуна Географија  Вранеши/С.Грачац
10. Магић Срећко  Историја    Вранеши/ С.Грачац
11.  Пејковић Дарко Информатика Вранеши/ С. Грачац Подунавци
12.  Стефановић Ивана Математика    Подунавци
13. Краговић Милисав Математика  Вранеши
14. Трифуновић Љиљана  

Математика

Средњи Грачац
15. Мирјанић Мирјана Биологија С.Грачац/Вранеши
16. Радић Анка Биологија Подунавци
17. Гочанин Маја Хемија Вранеши, Грачац, Подунавци
18. Тошић Верица ТИО, ИР (ип) Вранеши, Подунавци
19. Јанићијевић Ана Француски језик Вранеши, Грачац, Подунавци
20.  Јовковић Марина Француски језик  Грачац
21. Ћировић Александра Француски језик Подунавци
22.  Teрзић Иван Физишко васпитање, изабрани спорт  Вранеши
23. Чеперковић Срђан Физичко васпитање, изабрани спорт Вранеши, Подунавци
24. Савковић Секулић Снежана Верска настава (ип) Вранеши
25.  Главчић Александра  Грађанско васпитање (ип)  Подунавци/Грачац
26.          Васиљевић Ивана  Физика Вранеши/Грачац/Подунавци