ИОП

iop-prva-slikaiop-druga-sl

 

iop-3-slika

iop-4-sl

iop-5-sl

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИОП-а?

НОВИ ПРАВИЛНИК ЗА ИОП 2018

ОБРАСЦИ ЗА ИОП  2018.

 ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПИСАЊЕ ИОП-а         

ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ              

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА

ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-а

 ЗАХТЕВ ИНТЕРРЕСОРНОЈ КОМИСИJИ 2019. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

УПУТСТВА ЗА ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ

ИНКЛУЗИВНИ ВОДИЧ

УВОД У ИНКЛУЗИЈУ

ЗБИРКА ПРИМЕРА ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ

ЗБИРКА ПРИМЕРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ИОП-а