Обрасци за наставнике

Поштовани наставници,

Пред вама је нови предлог обрасца за оперативни план, за реализацију наставе на даљину.

ПРИМЕР НОВОГ ОБРАСЦА ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА   

( постављено 20.марта 2020.)

своје оперативне планове проследите на адресу: planovi.vranesi@gmail.com

ПОДСЕТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ, септембар 2019.

ПРИМЕР ОБРАСЦА ЗА ГЛОБАЛНИ ПЛАН  2019.

ПРИМЕР ОБРАСЦА НОВОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 2019. 

Напомена ПП службе:  

ИСХОДИ, на три нивоа, морају се налазити у  Дневној припреми наставника, док се ИСХОДИ у оперативном плану наводе на најопштијем нивоу.   

ПРИМЕР ОБРАСЦА ЗА НОВИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ     2019.

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА (Презентација са семинара) 2018.

НАСТАВНЕ СИТУАЦИЈЕ- Појашњења за наставнике

НАСТАВНЕ СИТУАЦИЈЕ -разредна настава

НАСТАВНЕ СИТУАЦИЈЕ- предметна настава

 ФОРМУЛАР О ИЗОСТАНЦИМА УЧЕНИКА  

ИЗВЕШТАЈ О НЕПОСРЕДНОМ РАДУ НА КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА-табела

ЛИЧНИ ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА 2019. 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ  2019.                                                                                         

УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПЛАНОВА РАДА НАСТАВНИКА

ТЕМАТСКИ ПЛАН-образац

ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА

ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВНО ПРЕДМЕТА насловна страна

ГЛОБАЛНИ СТАНДАРДИ/ИСХОДИ

ПОЈМОВИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ

 

obrazac