Директор

       Директор школе Срећко Ваљар рођен је 1965. године у Врњачкој Вањи. Живи у Грачацу.

     Основну школу је завршио у Грачацу, подручном одељењу  ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши. Средње усмерено образовањe стекао је у Врњачкој Бањи и Трстенику.

    Звање машински инжењер стекао је на ВТМШ у Трстенику 1992. године. Наставник политехнике, као и наставник физике-хемије, на ВПШ у Приштини, постаје 1993. и 1994. године.

     Године 1996. преузима звање оператер на рачунару за вођење двојног књиговођства на Радничком универзитету у Крушевцу. На Техничком факултету у Чачку 1999. године дипломира и стиче звање професор техничког образовања.

     У ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши ради као наставник од 1993. године. Функцију наставника и помоћника директора обавља од 2002. до 2008. године, као и од септембра 2018. године.

    Током двадесетосмогодишњег рада у школи био је ангажован у многобројним активностима везаним за организацију као и побољшање услова рада у школи. Функцију директора обавља од маја 2019. године.

 Војни рок је служио 1984/1985. године. Ожењен је и отац је једног детета.