Секретаријат

 

  Презиме и име Радно место Школско место
1. Црноглавац Весна Секретар школе Вранеши
2. Боровац Мирјана Шеф рачуноводства Вранеши
3. Пантелић Славица Административно-кљиговодствени радник Вранеши