ПРАВИЛА ПОНАШАЊА за ученике

Поштовани ђаче,

Редовно и на време долази у школу.

Пристојно се облачи.

Буди пристојан  на часу и одмору.

Проблеме са друговима решавај разговором без физичког и вербалног сукобљавања.

За време малих одмора остани у учионици и припреми се за следећи час.

За време великих одмора, сви ученици, осим редара, излазе у двориште.

Мобилни телефон  користи само у изузетним ситуацијама, искључиво у току школског одмора и ван школске зграде.

Школско двориште напуштај искључиво након завршене наставе.

Поштуј  утврђенa правила.