Историјат

Школа у Вранешима                                                                          

 

    Школске 1910/11. отпочела је прва школска година у Вранешима у општинској згради адаптираној за потребе школе. Први учитељ је био Љубо Ђулаковић. Школа није радила за време Балканског и I првог светског рата. Прва школска зграда сазидана је 1936. године, за потребе четвороразредне основне школе, а 1951. године прерасла је у осморазредну. До краја 1969. године школа носи назив „25. мај“, а од 1970. име великана српске поезије Бранка Радичевића. Зграда у којој се данас одвија настава завршена је 1986. године и за исту је 21.08.1983. године постављен камен темељац. У другој фази планирана је изградња фискултурне сале а радови су почели 01.11.2002. године. Сала је стављена у функцију с’тим што грејна инсталација још увек није постављена.

 

Школа у Подунавцима 

   У Подунавцима 1923. године  почела је са радом основна школа, у приватној кући, адаптираној за извођење наставе. Први учитељ је био Милош Симић. До 1969/70. школа је четвороразредна, а те године постаје петоразредна и припаја се осморазредној школи у Вранешима. Дотадашњи назив школе био је „Моше Пијаде“. 01Нова школска зграда дограђена је 1978., а 1999. године, кроз пројекат „Школа за демократију“, почела је адаптација постојеће зграде и доградња простора за модернизован наставни процес. 2010. године је у школском дворишту у сарадњи са Министарством омладине и спорта и локалне самоуправе урађен је спортски терен за мале спортове. У припреми је и изградња нове фазе школе.

Школа у  Средњем Грачацу

 

Школа у Горњем Грaчацу почела је са радом  1864.  а према неким подацима школа је постојала  још од давне 1818.  године. До 1889/90 била је углавном мушка школа. Прва ученица била је Зора Ђуровић из Отрока, а први учитељ Глигорије Гавриловић. До 17. септембра 1917. године школа је радила по наставном плану и програму из 1850. године који је носио назив „Расположена предмета који се у основним училиштима предају разредима и полугодијима“. skola-srednji-gracacУ време ратова школа није радила па је школске 1955/56. отворена четвороразредна школа са два комбинована одељења у Средњем Грачацу.  Школске 1962/63. школа у Средњем Грачацу постала је осморазредна школа. Три године касније припојене су јој школе у Доњем Грачацу и Отроцима. Адаптацијом старе школске зграде 1999. године и доградњом новог дела са спратом створени су услови за одвијање наставног процеса у једној смени. 2014. године је извршена адаптација школске сале, постављен је паркет.

Школа у Доњем Грачацу

donji-gracacИницијатива за изградњу школе у Доњем Грачацу покренута је 1928. године хуманим гестом Адама и Станојке Николић који нису имали деце, а дали су плац за изградњу школске зграде. Све припреме су вршене у периоду пре II светског рата, али због ратних околности прва школска зграда у овом месту подигнута тек 1958. године. Школа је почела са радом 1960. године, а први учитељи били су Момчило и Бисерка Баралић. Адаптацијом постојећег простора средствима локалне самоуправе Врњачка Бања месне заједнице Грачац и мештана створени су побољшани услови за реализацију васпитно-образовног процеса. Од 10. новембра 2006. године почео је са радом предшколско-припремни разред. У припреми је изградња мокрог чвора за ученике у оквиру зграде.

Школа у Отроцима

 

У старој општинској згради 1930. године основана је прва школа у овом месту. Први учитељ била је Загорка Вукосављевић. Нова школска зграда саграђена је 1952. године а тек десет година касније је електрифицирана (до тада је била осветљена помоћу мале сеоске централе која је радила на принципу динамо машине).slika-skole-u-otrocima Акцијом мештана, школа је реновирана 1968/69. године те су ученици у новој згради дочекали припајање школи у Вранешима. Адаптацијом постојећег простора средствима МЗ Грачац, локалне самоуправе Врњачка Бања, Министарства просвете и спорта и мештана створени су услови за осавремењивање наставног процеса. Са изградњом балон сале започето је 2015. године, а сала је   отворена и  у употреби од новембра 2017.године.