СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА

Путује, фотографише и извештаје бележи: Нена Пековић, професор разредне наставе.

ГРЗА

ОХРИД

ВРШАЦ

ГОЛУБАЦ

AУСТРИЈА – Беч

ЂАВОЉА ВАРОШ

ДЕСПОТОВАЦ

МAЂАРСКА – Сегедин

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – етно село Станишићи

БУГАРСКА – Софија

ЉУБОСТИЊА

МАНАСТИР ЖИЧА

ТАРА