Професионална оријентација

Пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу,   има за циљ успостављање функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике/це који завршавају основну школу.

Резултат слика за professional orientation

Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног, динамичког, петофазног модела професионалне оријентације. По овој концепцији, основни циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.

Концепт  програма ПО остварује се кроз пет модула:
  1. самоспознаја – препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
  2. информисање о занимањима и каријери – припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана одлука о избору занимања;
  3. упознавање са путевима образовања – мрежом школа – познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
  4. реални сусрети са светом рада – преко анкетирања представника занимања, стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети са светом рада и опробавање у појединим занимањима ;
  5. доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, промишљено и одговорно доношење одлуке о избору школе или занимања.

Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама омогућавају да примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.

Резултат слика за professional orientation

 

Ради прегледа активности ПО тима наше школе током школске 2013/2014. и 2014/2015. године следите линкове:

profesionalna-orijentacija-2013-2014

profesionalna-orijentacija-2014-2015

За више информација о пројекту Професионална оријентација посетите званичан сајт посвећен пројекту на адреси:  http://profesionalnaorijentacija.org