ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Правопис српскога језика је службени правопис српског језика по препоруци министарства просвете и Одбора за стандардизацију. За Београдски сајам књига 2010. Матица српска је објавила ново, измењено и допуњено издање Правописа аутора Пешикана, Јерковића и Пижурице. Редакторску групу чине: Мато Пижурица (главни редактор), Милорад Дешић, Бранислав Остојић и Живојин Станојчић. Рецензенти су Иван Клајн и Драго Ћупић. 

ПРАВОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ